Alto’s Adventure
به جمع آلتو و دوستانش بپیوندید و یک اسکی روی برف را در سفری بی پایان و در سراسر تپه های آلپ و نیز در مسیر روستاهای اطراف،جنگل های قدیمی و نیز خرابه های متروکه تجربه کنید.
در طول مسیر شما لاماهایی که فرار کرده اند را نجات خواهید داد،ازپشت بام ها عبور می کنید و از پرتگاه های عظیم و وحشتناک جهش های بلندی خواهید زد.