CppDroid – C/C++ IDE Premium
این نرم افزار بر روی یادگیری فهرست ها و زبان های برنامه نویسی تمرکز دارد.

در ابتدا CppDroidرا فعال کنید تا SDK را با حجم کمتر(کمتر از ۱۵۰Mb)کند و الگوی فشرده و آموزش آن را دانلود کنید. بنا براین شما به حدود ۲۱۵ Mb حافظه داخلی نیاز دارید.این نرم افزار برای امنیت اندروید نمی تواند در کارت SD ذخیره شود.
یادگیری C و C++ را با استفاده از الگوها و یا آموزش های موجود شروع کنید.