Cube Critters
این بازی یک بازی ماجراجویی است که در یک دنیایی مکعبی زیبا تنظیم شده است.کاراکتر بازی خود را در مسیرهای مارپیچ هدایت کنید و در این مسیر آیتم هایی که به قدرت شما اضافه می کند را جمع کنید و برای دستیابی به تاج باید از تمام موانع غافلگیرانه این مسیر عبور کنید.همچنین می توانید تمام بازیکنان این بازی از سراسر دنیا را به چالش بکشید و یا اینکه با دوستان فیسبوک خود مبارزه کنید و آنها را شکست دهید.