Kid Chameleon
قدرت فوق العاده خود را در این بازی که در سب بازی های اکشن سگا است به نمایش بگذارید.شما می توانید این بازی را به صورت رایگان اجرا کنید و بزرگترین بازی اکشن را تجربه کنید.
شما در این بازی Kid Chameleon هستید،یک بچه معمولی که با استفاده از ماسک جادویی قدرت های عجیب و غریب جدید و فوق العاده را به دست می آورد.
هنگامی که تبه کار این بازی جدید آرکید فرار می کند تنها شما هستید که می توانید او را متوقف کنید.از ماسک استفاده کنید و به یک جنگجوی غیر قابل کنترل ،ابرقهرمان پرنده و یا تانک انسانی تبدیل شوید تا بتوانید تبه کار بازی را به چنگال عدالت تحویل دهید.
این بازی گنجینه ای از کنسول های کلاسیک سگا را برای اولین بار در تلفن همراه ارائه می دهد و گنجینه ای از بازی های کلاسیک سگا را نیز در اختیارتان قرار می دهد.