Google My Business
دنیای کسب و کار را در Google Search و Mapsمشاهده کنید.با استفاده از این نرم افزار شما می توانید کسب وکار خود را تایید کنید و نظرات مشتریان را مدیریت کنید و به صورت آنلاین نحوه تعامل مشتریان را مشاهده کنید و نام تجاری برای خود بسازید.
نام تجاری،آدرس و ساعت کاری خود را به روز رسانی کنید.
عکس هایی از کسب و کار خود بار گزاری کنید.
مدیریت کنید و به نقطه نظرات مشتریان پاسخ دهید.
این نرم افزار قابلیت مشاهده اینکه چه تعداد افراد و البته درچه مکانی کسب و کار شما را جست و جو کرده اند را به شما ارائه می دهد و نیز دارای قابلیت اطلاع رسانی در زمانی که مشتریان از کسب و کار شما صحبت می کنند می باشد.
مکان های مختلف را از یک صندوق مدیریت کنید واز افراد دیگری برای مدیریت لیست خود دعوت کنید.
اطلاعیه مجوز:
مکان:شما باید مکان فعلی کسب و کار خود را ثبت کنید.
مخاطبین:زمانی که یک نفر را به لیست مدیریت فهرست خود اضافه می کنید باید به صورت اتوماتیک قسمت آدرس ایمیل کامل شود.
ذخیره: به دسترسی به عکس های تهیه شده در محل کار شما نیاز است.

 

دانلود Google My Business 2.9.1.161013366 برنامه کسب و کار گوگل اندروید