CPU Control Pro
این برنامه به روت شدن دستگاه شما نیاز دارد.این نرم افزار یک برنامه ساده برای کنترل CPU است.برای صرفه جویی در مصرف باتری و عملکرد بهتر گوشی خود عملیات بسیاری مانند اورکلاک ،افزایش کاراییCPU، overvoltage یا underclock و undervoltageرا باید انجام دهید.