Run or Die – Fun Retro Running Game
این بازی یک بازی سرعتی دوندگی است که بر توانایی های حرکتی تمرکز دارد.بازیکنان در این بازی باید به یک چشم به هم زدن تصمیم بگیرند و سریعا واکنش نشان دهند تا بتوانند از میان محیط های مختلف یک شهرخطرناک به سرعت بدوند و بپرند.آیا شما می توانید این کار را انجام دهید و برای نجات Flow به آزمایشگاه برسید؟

دانلود Run or Die - Fun Retro Running Game 1.16 بازی ماجراجویانه فرار از مرگ اندروید