Commands & Colors: The Great War
بازی های HexWar با مشارکت شرکت Soldier Plastic نسخه دیجیتالی Commands & Colors را به شما معرفی می کنند.این بازی به بازیکنان این امکان را می دهد تا در طی جنگ جهانی اول نقش های مهمی ایفا کنند.این جنگ بر روی استقرار تاریخی نیروها و ویژگی های مهم زمین تمرکز دارد.
معیار های بازی انعطاف پذیرند و از جنگی به جنگ دیگر تفاوت دارد.برای بعضی از سناریوها چند گروه پیاده نظام در یک نبرد ارائه می شود و در بعضی بخش ها چند سرباز شجاع در راس قرار می گیرند.
سیستم فرماندهی جنبش ها را مهار می کند،یک جنگ ایجاد می کند و به بازیکنان فرصت های جالبی ارائه می دهد. کارت های مبارزه یک عنصر تعلیق را نیز اضافه می کنند و بازیکنان را برای استفاده به موقع از آنها به چالش می کشد.به طور کلی بازیکنان تاکتیکی میدان جنگ پیروز خواهند شد تا به نقاط قوت و محدودیت های مختلف یگان های جنگ جهانی اول، سلاح های آنها، زمین های جنگی و تاریخ نوشته شده پی ببرند.

دانلود Commands & Colors: The Great War 1.9.45  بازی جنگ بزرگ فرماندهان و پرچمداران اندروید + دیتا