DOFUS Pets
یکی از حیوانات خانگی را برای نگهداری انتخاب کنید.
شما در این بازی به عنوان دستیار Otomai هستید.یکی از حیوانات خانگی را که می خواهید انتخاب کنید و ماجراجویی صاحب شدن یک حیوان خانگی را شروع کنید.
از حیوان خانگی خود مراقبت کنید.
حیوتن خانگی شما تازه متولد شده است و زمان رشد اوست و به کمک شما احتیاج دارد.غذای آن را تهیه کنید و زمانی که بیمار می شود از او مراقبت کنید.محل زندگی اورا تمیز کنید وقتی خسته است آن را در تختخواب قرار دهید.و با عکس العمل های خود هرگونه که دوست دارید او را آموزش دهید.
*به رشد یافتن او کمک کنید:
حیوان خانگی خود را با استفاده از ابزارهای مختلفی چون:کلاه ،تاج،عینک،ماسک،لوازم جانبی و… و نیز محیط اطراف او را با تغییر دکورو مرتب کردن محل زندگی او شخصی سازی کنید.
*اوراهمانطور که دوست دارید بزرگ کنید:
با هریک از اقدامات خود شما قادر خواهید بود همراه همیشگی خود را در ۶ سطح ممکن برای پیشرفت هدایت کنید:ازسطح بچگی گرفته تادوران بلوغ و بزرگسالی .و در هریک از این سطح ها و دوران ها او تغییر خواهد کرد.
*با حیوان خانگی خود بازی کنید:
از طریق بازی با حیوان خانگی خود لحظات خوشی را برای او به نمایش بگذارید.
*به گروه های مختلف بپیوندید و دوستان جدیدی پیدا کنید:
دوستان خود درAnkama و Facebookرا به بازی اضافه کنید و با این بازی های کوچک
آنها را به چالش بکشید،آنها را ببینید و لایکشان کنید.
از دوربین و میکروفون خود برای به اشتراک گذاشتن لحظات لذت بخش در رسانه های اجتماعی استفاده کنید
*ویژگی های عالی این بازی:
با پیشرفت خود در این بازی پاداش دریافت کنید.
با چرخاندن چرخه ی شانس هرچه که می توانید جایزه دریافت کنید.
حیوانات خانگی قبلی خود را به ماموریتی برای کسب غذا و … بفرستید.
هر روز برای کسب پاداش و جایزه روزانه وارد بازی شوید.