Bloons Supermonkey 2
یک مجموعه نامحدود از بالون ها در شکل و شمایل عجیب و غریب به شهر میمونها حمله کرده اند و تنها میمون قهرمان است که می تواند آنها را متوقف کند.خودتان را با استفاده از ده ها اسلحه قدرتمند موجود مجهزکنید ومیمون قهرمان را وارد بازی کنید و با استفاده از ده ها بخش قدرتی تمام صفحه نمایش را از بالون ها پاکسازی کنید و به بالاترین رتبه برای دستیابی به الماس برسید.