san Andreas Crime Gangster 2017
این بازی یکی از بهترین بازی های اکشن است که بر اساس جنایت ها و زندگی جنایتکاران ساخته شده است.
نقشه گانگستر:با تیراندازی و کشتن شهروندان بی گناه سان آندر، کل شهر را ضبط کنید. در حالی که هرج و مرج خطرناک و غیر منتظره ای در شهر اتفاق می افتد جنایتکاران تیراندازی می کنند و اقدام به سرقت و کشتن افراد بی گناه می کنند.
قهرمان صحنه جنایی-شما یک جنگنده خیابانی واقعی هستیدو فقط باید ازکشته شدن توسط سارقان مسلح فرار کنید .یک شهروند عصبانی باشید انتقام تمام کشته شدگان را بگیرید.اجازه دهید که این شهر یک مکان زیبا باشد و به جنایتکاران اجازه ندهید آن را به مکانی برای خونریزی و سرقت تبدیل کنند.
آزادانه در اطراف شهر حرکت کنید وبه تمام دشمنان اطراف خود شلیک کنید وآنها را نابود کنید.
اسلحه خود را آماده کنید_تیر را بارگزاری کنید،هدف بگیرید و شلیک کنید.