Pixel Survival Game 3
چگونه خانه خود را در جزیره متروکه خواهید ساخت؟آیا شما به تنهایی زنده می مانید؟و یا اینکه با یک گروه از دوستان خود با هم خواهید بود؟تا چه حد می توانید گیاهان مختلف را پرورش دهید؟آیا می خواهید با دوستان خود سوار اسب شوید و با هم مسابقه بدهید؟
نظرتان در مورد پرورش حیوانات مزرعه و نیز هیولاها چیست؟شما می توانید برای پیدا کردن گنج از آنها استفاده کنید؟
و یا اینکه میخواهید هیولاها و دوستان خود را بکشید؟
بخشی از این بازی ماجراجویی در دنیای بازی های پیکسلی باشید.
از آنجا که این بازی زنده ماندن در جزیره است شما می توانید در این بازی کشاورزی کنید،ساخت و ساز انجام دهید،کاوش کنید،گنج و جواهرات جمع کنید،به صورت بازیکن در مقابل بازیکن بازی کنیدو در این بازی زنده بمانید.
پایگاه خود را در یک جزیره متروکه بسازید وو برای دستیابی به غذا گیاهان و حیوانات مختلفی را پرورش دهید.منابع و صنایع دستی برای خود مهیا کنید.دوستان خود را به دنیای خود دعوت کنید و مهارت های خود را به آنها نشان دهید.با دوستان خود اسب سواری کنید و در این جزیره بزرگ به سیر و سیاحت بپردازید.