Graffiti Characters
هنر گرافیتی تنها به معنی هنرهایی که بر روی دیوارها مشاهده می کنیم نیست.در حقیقت هنر گرافیتی دارای ویژگی های دیگری نیز هست که آن ها را به صورت جهانی حائز اهمیت کرده است و ما می توانیم آنها را در مدرسه ها،پیاده روها،دوچرخه سواری،اتومبیل،اسکیت بورد و کتاب های سواری و نیز نمونه های دیگر مشاهده کنیم.
هنر گرافیتی دارای حس حرکتی است.قوانین سختگیرانه ای برای ساخت هنر گرافیتی وجود ندارد و تنها چند ویژگی متفاوت وجود دارد که هنر گرافیتی را به سبک روز تبدیل کرده است.در این بازی می توانید ویژگی این کاراکتر های گرافیتی را ببینید.
طبیعت این نقاشی های گرافیتی شامل جادوگر،شخصت های کارتونی و ماسک های نقاشی و شخصیت های گانگسترها و بسیاری دیگر است.و اگر از قوه تخیل برخوردارید،می توانید شخصیت گرافیتی خود را با استفاده از آموزش های موجود در این نرم افزار بسازید .