Blue Treasury Cave Escape
این بازی فرار به صورت اشاره و کلیک انجام می شود.دراین بازی فرار شما در یک قالب آبی هستید و به دنبال گنج می گردید.آیا می توانید به همراه گنجینه های خود از این غار فرار کنید؟این غار بسیار خطرناک است و مدتهاست که کسی وارد این غار نشده است.شما باید در درون غار بگردید چیزهای مختلفی که شما را به هدفتان می رساند را پیدا کنید.از این بازی لذت ببرید.