Escape Game: Robot Escape
این بازی فرار به صورت اشاره و کلیک است.در این بازی یک سفینه فضایی وجود دارد که یک ربات را برای انجام تحقیقات به فضا می فرستد..ربات در یک کابین گیر افتاده است و شما باید به او کمک کنید تا از کابین خارج شود در غیر این صورت ماموریت با شکست مواجه می شود.به دنبال راه هایی برای کمک به این ربات باشید و برای این کاراز کلیه اشیا و وسایلی که در سفینه پیدا می کنید استفاده کنید.از این بازی لذت ببرید.