Stickman Run – Epic Game
این بازی یک بازی آسان برای آزمون مهارت های منطقی و سرعت تفکر شماست.
آدمک می خواهد از افکار غمگین خود به سرعت عبور کند و همیشه مشغول دویدن است.
شما باید با ضربه زدن بر روی صفحه گوشی خود آدمک را قادر سازید تا از روی بسترها و طبقه های مختلف موجود در مسیر بپرد و فقط مواظب باشید آدمک قهرمان شما سقوط نکند.
توجه:بعضی از طبقه ها دیوار ندارند بنابراین برای زنده ماندن و عدم سقوط آدمک باید به صورت جدی فکر کنید.
هرطبقه پیچیدگی گیم پلی را افزایش می دهد و شما باید قادر باشید تا چندین دقیقه متوالی بدون اینکه باعث سقوط آدمک شوید بازی کنید.

دانلود Stickman Run- Epic Game v0.3.1 بازی آدمک دونده اندروید