Pisti
این بازی یک بازی سریع و لذت بخش است که بر اساس شمارش کارت و البته شانس انجام می شود.در این بازی دو حرکت اساسی برای دست یابی به امتیاز ۵۱ است.شما باید کارت ها را جمع کنید و Pisti بسازید.
برای جمع آوری کارت های موجود در روی میز شما باید کارتی را که با کارت حریف شما در بازی همخوانی دارد را پرتاب کنید و یا کارت سرباز را بیندازید.به عنوان مثال اگر آخرین کارت روی میز ۱۰ پیک باشد شما می توانید آن را با هر ۴ سرباز و البته شماره ۱۰ کارت های دیگر جمع کنید.برای ساخت و ایجاد “Pisti” باید تنها یک کارت بر روی میز قرار داشته باشد.ارزش کارتهای موجود در روی میز بسته به امتیاز هر کارت به تنهایی جمع می شود. شما می توانید ارزش کارت ها را در ذیل مشاهده کنید:
امتیازات بازی:
♠️ ♥️ ♦️ ♣️ A =1امتیاز
♠️ ♥️ ♦️ ♣️ J=1 امتیاز
♦️ ۱۰=۳ امتیاز
♣️ ۲=۲ امتیاز
Pisti=10 امتیاز
Pisti J=25 امتیاز
ویژگی های دیگر ارائه شده در این بازی:
بسته کامل تم به صورت رایگان
رابط کاربری انعطاف پذیر
صفحه امتیازات
دستاوردها
هوش مصنوعی بی طرفانه و عادلانه