Dragon GO
این بازی برای کسانی مناسب است که می خواهند یک اژدها خانگی داشته باشند.این بازی یک بازی در واقع نگهداری از اژدها به عنوان حیوان خانگی ست.اژدهاهای زیادی در این بازی وجود دارد و شما باید اژدها خود را پیدا کنید.هنگامی که در یک محله در حال راه رفتن هستید و یک اژدها در آن نزدیکی راه می رود شما می توانید آن را لمس کنید.
هدف بگیرید و برای گرفتن اژدها خانگی خود توپ اژدها را پرتاب کنید.اژدهاهای مختلفی را بگیرید و به آنها غذا بدهید.
تا به حال تا این حد اژدهاها زیبا به نظر نمی رسیدند.
این بازی با بیش از ۱۵۰ گونه منحصر به فرد اژدها که شما می توانید آنها را جمع کنید و به مجموعه اژدهاهای خود اضافه کنید و بدین ترتیب هرگز از این دوستان زیبا و بانمک خود خسته نشوید.
حیوان خانگی شما به توجه نیاز دارد:به آنها غذا دهید و آن را بشویید واز آنها مراقبت کنید تا بتوانید و کریستال دریافت کنید.
شما می توانید با اژدها حیوان خانگی خود ارتباط برقرار کنید و آن را برای پیاده روی بیرون ببرید وغذای کریستالی بیشتری دریافت کنید.