Tank Strike – battle online
این بازی یک جنگ استراتژیک سه بعدی است.در این بازی ۱۰ ها تانک مختلف در اختیلر شما قرار دارد. برای شکست دشمنان خود از استراتژی هایی مانند گریز و فرار،دویدن،هدف گیری و شلیک استفاده کنید و بدین ترتیب به یکی از بهترین قهرمان ها تبدیل شوید.
تانک خود را با سلاح های فوق العاده تجهیز کنید

دانلود Tank Strike - battle online v3.0.2 بازی آنلاین نبرد تانک ها اندروید