Cyanide Launcher
با استفاده از این نرم افزار شما می توانید یک لانچر شخصی و با عملکرد بسیار خوب داشته باشید.
با استفاده از این نرم افزار همه چیز را همانگونه که دوست دارید تنظیم کنید.این نرم افزار با ارائه صفحات کاربری با ظاهری جدید و گزینه های کافی برای اینکه همه چیز عالی به نظر برسد و درست در نوک انگشتان شما قرار بگیرند ارائه شده است.
اگر به دنبال نرم افزاری هستید که تمام آپشن های مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار دهد این نرم افزار را نصب کنید.
نسخه پردازش شده این برنامه بسیاری از ویژگی های دیگر را که می توانید در توضیحات کلیدی این برنامه مشاهده کنید را ارائه می دهد.