(Fishing(Catch Fish Online
در این بازی صدف به هوا می پرد تا بدون از دست دادن هیچ طلایی به هدف برخورد کند.
در این بازی مهارت های خوبی چون قفل کردن و سرعت بالا و نیزهزاران صدف دیگر در اختیار شما قرار می گیرد تا بتوانید رئیس را در این بازی نابودکنید.
شما می توانید ترفندهای مختلفی شامل کشتن ماهی Li Kun ،حمله دریایی پادشاه،و کسب سکه های بسیار زیاد را برای انجام دادن مراحل این بازی انتخاب کنید.
شما می توانید در این بازی جایزه های نامحدودی که در منظره های اسرار آمیز این بازی وجود دارد را به دست آورید.