Red Outpost
بالاخره شما بر مریخ غلبه کردید.شما باید کاوشگران و کارشناسان فضایی را برای ساخت پایگاه خود در سیاره سرخ استخدام کنید.
شما باید در این محل سکونت جدید خود برداشت محصول انجام دهید،انرژی خورشیدی تولید کنید،کارهای معدنی انجام دهید و در این مسیر فن آوری جدیدی را کشف کنید و با استفاده از تکنیک های مدیریت رشد و پیشرفت کنید.

دانلود Red Outpost v1.158.1 بازی پایگاه سیاره سرخ اندروید