Calmfall
این بازی یک بازی سرگرم کننده وآرامش بخش است.هدف این بازی این است که شش ضلعی را به پایین ترین قسمت برج ببرید واز این طریق امتیاز کسب کنید.شما این کار رابا ضربه زدن روی بلوکه ها انجام می دهید تا آنها را ناپدید کنید و شش ضلعی را به فضای زیرین برج هدایت کنید.اما در نظر داشته باشید که اگر با حذف بلوکه ها برج بشکند و خراب شود و یا شش ضلعی شما به حرکت در آید شما بازی را می بازید و باید دوباره آن را شروع کنید.
این بازی یک بازی ساده بسیار عالی و پر از چالش است.این بازی شما را به چالش می کشد تا به پایین ترین نقطه برج دست یابید.
این بازی بسیار ساده و سرگرم کننده است اما کسب امتیاز در مقابل دیگر بازیکنان این بازی و دوستان شما آن را تبدیل به یک بازی چالش برانگیز می کند.
یادگیری این بازی سرگرم کننده بسیارآسان است