۱۵-Puzzle
این بازی در سبک غیر کلاسیک و نوستالوژیک ارائه شده است.این بازی شما را به فضای شوروی سابق می فرستد.در این بازی شما باید سطح های مختلفی را به اتمام برسانید و پازل های آن را تکمیل کنید.توجه کنید که در این بازی شما تنها پازل را مرتب نمی کنید بلکه پوستر ها و تصاویر کارتونی از شوروی را بازسازی می کنید.
قوانین بازی بسیار ساده هستند شما فقط باید بلوکه های موجود در بازی را به طور منظم و در جای درست قرار دهید.

دانلود  Puzzle15- v1.3 بازی 15پازل  اندروید

دانلود  Puzzle15- v1.3 بازی 15پازل  اندروید