Quality Camera
این برنامه شما را قادر می شازد بدون لمس گوشی و تنها با استفاده از سوت از راه دور از خود عکس بگیرید.
بسیاری از افکت های به صورت پیش نمایش و به صورت زنده در اختیاران قرار می گیردو می توانید از ۴ فیلتر متفاوت به طور همزمان استفاده کنید.
این نرم افزار یک راه ساده و سریع برای گرفتن عکس های سلفی از فاصله ۱ تا ۱۵ متری ازدستگاه تلفن شما است.