Kitty in the Box
بعضی از گربه ها در این بازی خودشان به داخل جعبه می روند اما بعضی دیگراز گربه هاکه تازه متولد شده اند به کمک شما نیاز دارند تا یاد بگیرند که چطور به داخل جعبه بروند.
این بازی جعبه های چالش برانگیز را که در مسیر یک کیک بزرگ قرار دارند را شروع کنید.همین حالا این بازی را دانلود کنید و یک سفر عجیب و غریب و خوشمزه را با گربه مورد علاقه خود آغاز کنید.