Orange Block Prison Break
این بازی همان بازی تیر ندازی اول شخص است که منتظرش بودید.این بازی برای گوشی و تبلت طراحی شده است و دارای گرافیک های سه بعدی است وبا گیم پلی پیکسلی طراحی شده است.
شما برای جرمی که انجام نداده اید به زندان افتاده اید:
زندانیان در مورد یک فرار از زندان با شما صحبت می کنند و شما از این صحبت ها به عنوان فرصتی برای فرار استفاده می کنید و برای آزادی مبارزه می کنید و هم سلولی های خطرناک خود را نابود می کنید.
سطوح بسیار زیاد
در هرسطح مجموعه ای ازجانیان،موانع پیچیده و اسلحه های گسترده که شما می توانید برای فرار از آنها استفاده کنید ارائه شده است.
مبارزه عجیب و غریب
دشمنان خود را با ترفندهایی که در زندان آموخته اید نابود کنید.با استفاده از کنترل ها دشمن خود را به بیرون بکشید.از میان اسلجه های مختلف اسلحه مورد نظرخود را انتخاب کنیدو با شکست زمان اسلحه هایی را به صورت دائمی در اختیار داشته باشید.
مبارزه خود را برای آزادی آغاز کنید