Happy Truck Explorer
این بازی نسخه ی پیشرفته بازی “Happy Truck” است.
اما این بازی کاملا متفاوت است.دارای سطوح متفاوت و اشیا فیزیکی بیشتری است.
گاهی باید فکر کنید که چگونه با استفاه از اشیایی که در آن سطح ارائه شده است آن را تکمیل کنید.
این بازی بسیار جالب است.
توصیف بازی:
در این بازی جاده بسته است و شما باید تلاش خود را بکند تا بتوانید با استفاده از چوب و سنگ از آن عبور کنید. البته، فراموش نکنید که شما باید میوه ها را با کامیون خود به بازار بفرستید.
شما باید با استفاده از کامیون خود بار را از یک مکان به مکان دیگر و بدون نیاز به بارگیری بیش از حد ببرید.
شما تعداد دقیق قطعاتی که حمل می کنید و تعداد دقیقی قطعات مورد نیاز را دریافت خواهید کرد و هرچه که تعداد آنها بیشتر باشد امتیاز بیشتری کسب خواهید کرد.
دستور العمل بازی:
با کلیک بر روی سمت راست یا چپ صفحه، رانندگی کنید.
برای کنترل کامیون گوشی خود را کج کنید.
این بازی کنترل های دستی را نیز پشتیبانی می کند.
در این بازی ۲۵ سطح وجود دارد بنا براین بیشتر از این زمان را از دست ندهید و بازی را شروع کنید