The Battle of Polytopia
ین بازی بر اساس ماجراجویی های استراتژیکی است.
این بازی در مورد حاکمیت جهان و مبارزه با قبایل شوم است که به کشف سرزمین های جدید و تسلط بر فن آوری های جدید می پردازد.
نقشه های خودکار هر بازی یک تجربه جدید را به وجود می آورد که به صورت نامحدود می تواند اجرا شود.
شما می توانید از میان قبایل مختلف قبیله مورد نظر خود را انتخاب کنبد.به جنگل های سرد تاریک Barduria بروید و جنگل های مه آلود Kickoo را کشف کنید و سرزمین های باشکوه امپراطوری Imperius را مطالبه کنید.
Polytopia اولین بازی ازاستودیو بازی سازی Midjiwan است که بر اساس اسکهلم سوئد شکل گرفته است.