Craft Exploration Survival
این بازی بلوکه ها در یک دنیای سه بعدی شما را قادر می سازد که همه چیز را در یک محیط سه بعدی بسازید.
در این بازی حیرت انگیز که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است شما می توانید همه چیز را نابود کنید و منابع زیادی جمع کنید و ساختمان های بسیار زیبا بسازید.
این بازی بلوکه ها در یک جهان سه بعدی به شما اجازه می دهد که به آسانی بلوکه های ساختمان سازی خود را به کار ببرید و آنچه که تصورش را نمی کردید بسازید.
این بازی حاوی تعداد زیادی بلوکه های مختلف است که شما می توانید دنیای خود را بسازید.

اطفا نظرات و بازخورد و شکایت های خود را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید.