Lime – better post it here
در هرکجا که هستید می توانید به پست ها و اطلاعاتی که دیگر کاربران ارائه می دهند دسترسی داشته باشید:
با استفاده از این نرم افزار شما می توانید متوجه شوید که در اطرافتان چه می گذرد و می توانید یه تمام پست هایی که در ۱۵ کیلومتری شما گذاشته می شود دسترسی داشته باشید.
آیا در یک فستیوال و یا مهمانی هستید و علاقه مندید به افرادی که در آنجا حضور دارند وپست های آنها دسترسی داشته باشید؟اصلا مهم نیست زیرا می توانید شعاع آن را خودتان کنترل کنید.
در هر کجا که هستید می توانید به اجتماعات مختلف اطراف خود دسترسی داشته باشید:
شما می توانید ببینید چه کسی در اطراف شما فعال است.پروفایل شما پست هایی را که شما در یک موقعیت خاص می گذارید را لیست می کند.
در هرکجا که هستید می توانید پروفایل متفاوتی داشته باشد:
پروفایل بسیار پویا است و هر آنچه را که شما در یک مکان ارسال می کنید در پروفایلتان قرار خواهد گرفت.پروفایل ها تنها تصاویر و پیام های ارسال شده در نزدیکی بازدیدکنندگان را نمایش می دهد.
شما می توانید به هر یک از پست ها جواب بدهید:
ویژگی خاص این نرم افزار این است که شما می توانید از طریق پست ها با دیگر کاربران تعامل داشته باشید.علاوه بر آن سیستم کلاسیکی مانند سیستم ارسال نظرات به صورت خاص در این نرم افزار استفاده شده است که یک مکالمه گروهی را در یک زمان واقعی مهیا می کند.
این نرم افزار نه تنها کاربران را در بحث های جالب شرکت می دهد بلکه به کاربران اجازه می دهد تا از طریق آن ملاقات ها و جلسات خاص خود را هماهنگ کنند.
اصلا مهم نیست که چه کس هستید و دنیا را چگونه می بینید.
در این نرم افزار شما با اجتماعات دوستانه ای رو به رو می شوید که می توانید آنها را ملاقات کنید و همچنین می توانید دوستان جدید پیدا کنید.