Fire Fighters Racing
این بازی یک بازی بسیار جالب جدید که کاملا مرتبط با آتش نشانی است.به این میون های آتش نشان کمک کنید تا از شهر مراقبت کنند.
یک آتش در شهر اتفاق افتاده که ممکن است تمام شهر را فرا بگیرد و شما تنها کسی هستید که می توانید آن را متوقف کنید.
یکی از این چهار ماشین موجود را انتخاب کنید و منبع آتش را پیدا کنید.از قدرت خودرو خود استفاده کنید تا آتش را نابود کنید و از دکمه هایی خاصی برای فراخواندن میمون هایی که می توانند به سرعت به کمک شما بیایند استفاده کنید.
این بازی یک بازی بسیار جالب برای همه است و حتی بچه ها هم می تواننند این بازی را بدون هیچ مشکلی انجام دهند و اینکه که بچه ها و حتی یک خانواده با این بازی ماجراجویی شاد شوند بسیار جالب خواهد بود.
بچه ها شخصیت های جالب،گرافیک ها ،مسابقات سرگرم کننده ،موسیقی متن بازی را دوست خواهند داشت.این بازی را همین حالا امتحان کنید.