Beam DE 3.0: Car Crash
به روز رسانی بسیار عالی این نرم افزار تحول عظیمی در این بازی ایجاد کرد.
شما می توانید اتومبیل های مورد علاقه خود را به بازی ب اضافه کنید.
این بازی در مراحل ابتدایی توسعه خود است و به روز رسانی خواهد شد.
این بازی مسابقه ای ما دارای فیزیک بدنه نرم و منحصر به فردی است که می تواند خسارت های ناشی از تصادف را به صورت واقع گرایانه تر ارائه دهد.در این بازی شما می توانید با دریف و شیرین کاری ها و برخورد های بیشتربا دیگر ماشین ها پول کسب کنید و به وسیله آن به ماشین های بسیار عالی و نقشه های مختلف دست پیدا می کنید .