Halloween Town Racing
این بازی یک مسابقه ساده و راحت برای همه افراد است.
از گرافیک های هالوینی موجود در این بازی مانند ارواح ،کدو تنبل، و روح ها و بسیاری چیز های عجیب دیگر لذت ببرید.
راهرو های مخفی و اشیا مخفی را پیدا کنید و یا سعی کنید در کمترین زمان بازی را انجام دهید.
این بازی برای بچه ها بسیار آسان است اما همه می توانند از این بازی لذت ببرند.
آیا می خواهید بدانید در این بازی چه چیزی در انتظار شما است؟
شما می توانید در این بازی از فواصل و شکاف های مختلف بپرید و از تپه ها بالا بروید و بسیاری کارهای دیگر انجام دهید.شما می توانید حس هالوین را در این بازی و هنگامی که سوار بر یک خودرو راحت هستید درک کنید.
در بعضی سطح های بازی شما باید به سرعت عمل کنید و در بعضی دیگر باید صبور باشید .بچه ها گرافیک های زیبا و ماشین های جالب این بازی را دوست خواهند داشت و اگر بازی های مسابقه ای دیگر برای کودک شما سخت باشد قطعا عاشق این بازی خواهد شد.
منتظر بازی های رایگان دیگر و به روزرسانی سطح های جدید در این بازی باشید.