Police car racing for kids
امروز یک روز جدید در یک شهر شلوغ است و رئیس پلیس در حال رانندگی در این شهر شلوغ است تابتواند افراد بد و مجرمین را تعقیب کند.شما باید یک ماشین پلیس را انتخاب کنید و باهرچه سریعتر راندن خودرو خود به او کمک کنید.امروز شهر را صدای آژیر و نور های مخصوص ماشین پلیس فرا گرفته است.
این بازی یکی از بهترین بازی های پلیسی برای کودکان است.کنترل های این بازی بسیار ساده و جالب است .
این بازی بخش های سرگرم کننده بسیار زیادی دارد.زمانی که مشغول رانندگی با ماشین پلیس خود هستید می توانید شخصیت های مختلف پلیسی را مشاهده کنید و یک داستان منحصر به فرد را در هر سطح تجربه کنید.
ماشین های سرعتی،چرخش ها ،افکت های صوتی و جلوه های ویژه این بازی هر سطح آن را تبدیل به یک فیلم کارتونی می کند.برای یک رانندگی پرسرعت آماده باشید و حرکت کنید.