Marble Duel
این جنگ و دوئل جادویی راهی برای حل اختلافات در یک امپراطوری است که توسط یک جادوگر بدجنس و عوامل اوفتح شده است.
هر هیولایی که شما در این بازی با او برخورد می کنید شما را به چالش می کشد اما قدرت جادویی به شما کمک خواهد کرد تا دشمنان خود را نابود کنید.قدرت خود را افزایش دهید و بدین طریق یکی از ترسناک ترین مبارزان شوید.اکنون زمان بخشش و ترحم نیست بلکه شما باید یدی و شر را نابود کنید.