Blender Camera: Photo Blender
این نرم افزار تصاویر شما را به گونه ای خلاقانه ترکیب می کند.شما می توانید دو،سه و یا چهار عکس را با هم ترکیب کنید.
این نرم افزار دارای افکت ها و قاب هایی است که در ترکیب تصاویر می توانید از آنها استفاده کنید.