Cube Escape: The Cave
یک پیرمرد نزدیک غار مرموز شده و قصد دارد به آن وارد شود و شما باید در این مسیر همراه اوباشید.این بازی توسط کمپانی Rusty Lake ارائه شده است.
بر روی فلش ضربه بزنید تا به داخل مکعب هدایت شوید.
شما با ضربه زدن به آیتمهای موجود به آنها دسترسی پیدا خواهید کرد.با انتخاب آیتم هایی که پیدا کرده اید و در فهرست اقلام شما قرار دارند شما می توانید در هرکجا از صفحه نمایش ضربه بزنید و از آنها استفاده کنید.
این بازی نهمین قسمت از سری بازی های فرار از مکعب و در ادامه Rusty Lake story است .قصد داریم راز این بازی Rusty Lake را فاش کنیم پس هر روز برای دستیابی به محتوای جدید این بازی به RustyLake.com مراجعه کنید