Grandpa’s Cribbage Free
اگر شما کاریباژ بازی می کنید،فرصت مناسبی در اختیار دارید تا از پدربزرگ کارت بازی را یاد بگیرید.
این بازی به همه پدربزگ ها اختصاص یافته است تا رسوم این بازی را به کودکان و نوه های خود انتقال دهند.
امکانات:
*شمارش خودکار کارت ها و همچنین اینکه شما می توانید خودتان کارت ها را بشمارید.
*شمارش دقیق و همراه با جزئیات که همه امتیازات را نشان می دهد.
*دارای حالت ذخیره خودکار که هرگاه شما از برنامه خارج شوید به صورت خودکار بازی ذخیره خواهد شد.هرگز این بازی را از دست نمی دهید حتی اگر گوشی شما ری استارت شود.
*این بازی بیشترین آماررا در میان بازی های کاریباژ گوگل پلی دارد.
*امتیازات را وارد کنید تا رتبه خود را مشاهده کنید.
*کاربری مستقیم وراحت
آپشن ها:
*این بازی در سه سطح مهارت مبتدی،متوسط و پیشرفته ارائه شده است.
*شما می توانید خودتان تصویر پیش زمینه،پشت کارت،سرعت بازی و جهت گیری آن را انتخلب کنید.
*حالت بازی Switcheroo:این حالت بازی شما را قادر می سازد که بازی قبلی را دوباره انجام دهید .این بازی برای سگرم شدن شما و اینکه ببینید در مقابل پدر بزرگ چگونه بازی می کنید مناسب است.برای این حالت Switcheroo شما باید ۱۵ بازی قبلی داشته باشید تا یکی از آنها به صورت تصادفی انتخاب شود.