Real Army Commando Mission
این بازی به گونه ای است که شما در آن به عنوان اول شخص هدف میگیرید و شلیک می کنید.در بازی جنگ خیابانی تکاوران شما به عنوان یک تک تیر انداز عمل می کنید که باید از شهر خود در مقابل تروریست های خطرناک محافظت کنید وتبدیل به یک قهرمان شوید.
ماموریت شماره یک:
در این بازی شما یک تکاور ارتش هستید که باید در مقابل دشمنان بی رحم از خود و نیز شهر خود محافظت کنید.شما در این بازی نقش یک تک تیرانداز را در نیروهای تکاور ارتش خواهید داشت که در مقابل دشمنی خطرناک مبارزه می کنید.
جنگ آغاز شده و شما باید در مقابل مجرمینی چون گانگسترها به مبارزه برخیزید.
ماموریت شماره دو:
در این بازی شما در محیط های مختلف و ماموریت های مختلف حضور خواهید داشت.اگر در تیر اندازی مهارت دارید و یا به آن علاقه مندید یه عنوان یک تکاور و درنقش یک تیر انداز دراین ماموریت شرکت کنید.در این ماموریت شما به عنوان یک تک تیر انداز و در ماموریتی که هر لحظه بر دشواری آنها افزوده می شود شرکت خواهید داشت.
ماموریت شماره ۳:
این بازی تیر اندازی تکاور یک بازی اکشن است که شما در آن به عنوان یک تیر انداز حرفه ای در مقابل دشمنان به مبارزه بر میخیزید.شما در این ماموریت شرکت دارید تا از شهر خود محافظت کنید و دشمنان خود را شکست دهید.سعی کنید یکی از بهترین تیراندازان قاتل در این منطقه جنگی باشید.
چگونگی بازی:
بازی را آغاز کنید.
ماموریت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
بر روی دکمه شلیک کلیک کنید.