Power Bass
**دریافت افکت های بیس و تقویت صدای بسیار با کیفیت
**باز کردن نرم افزار به آسانی با استفاده از پنل اطلاع رسانی
**بازخورد لمسی
**انیمیشن های بسایر خوب با طراحی بسیار با کیفیت
**حتی زمانی که این نرم افزار بسته باشد شما می توانید بیس بسیار باکیفیتی را به صدای آهنگ خود بدهید.