Do Path
این بازی یک بازی بسیار جالب آرکید است که شما در آن مهارت های خود را به چالش می کشید.
قبل از افتادن شخصیت بازی به داخل دره سریعترین مسیری که می توانید را بسازید
تا جایی که می توانید پیش بروید و مسیرهای دورتری را طی کنید و دوستان خود را به چالش بکشید.
سنگ های باارزش جمع کنید و با استفاده از آنها شخصیت های جالبی برای بازی خود خریداری کنید.
این بازی بسیار آسان است.شما می توانید از دکمه های جهت یابی برای طی کردن مسیر خود استفاده کنید.