Dice Wallpaper
این نرم افزار یک نرم افزار بسایر عالی هنری است که تصاویر پس زمینه باور کردنی از گالری عکس های شطرنج است که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.
تاس های سنتی یک مکعب بودند که دارای ۶ روی مختلف بود که در هرطرف آن یک عدد از ۱ تا ۶ قرار داشت و زمانی که شما تاس را پرتاب می کردید و یا می چرخاندید به صورت تصادفی ۱عدد از ۱ تا ۶ نمایش داده می شد و در این صورت احتمال نمایش هر کدام از اعداد برابر بود.امروزه دستگا های مشابهی به عنوان تاس عمل می کنند از جمله تاس های تخصصی که دارای اشکال نامنظم و چدوجهی هستند و ممکن است روی آنها به جای اعداد علامت گذاری شده باشد.
این تاس ها می تواند برای اهدافی غیر از اعداد ۱ تا ۶ تعریف شده باشند از این جمله می توان تاس های کج و جهت دار که به هدف تقلب و یا سرگرمی طراحی شده اند را معرفی کنیم.
تصاویر پس زمینه دیگر ما را چک کنید.
تمام تصاویر پس زمینه دارای کیفیت بسیار عالی هستند.
این نرم افزار دارای تصاویر هنری از تاس،پوکر،فوتبال و غیره است.
این نرم افزار برای گوشی های هوشمند و تبلت شما بسیار عالی است.
اگر سوالی دارید می توانید برای ما ایمیل ارسال کنید..متشکرم