Master of War : Strategy Game
امپراطوری خود را با استفاده از ساختمان های قدیمی بسازید و یک ارتش قدرتمند را با استفاده از مبارزان قدیمی مختلف بسازید.
با دشمنان خود رو به رو شوید وامپراطوری آنها را غارت کنیدو تبدیل به پادشاه افسانه ای شوید.
با هزاران بازیکن آنلاین واقعی مختلف در سراسر دنیا در ارتباط باشید،به آنها پیام ارسال کنید و با آنها حرکت کنید.
برای خود دوستانی پیدا کنید و گروه متحدان خود را بسازید.به این ترتیب همه شما می توانید به عنوان یک نفر بازی کنید و بر جهان حکومت کنید و تبدیل به یک فاتح افسانه ای شوید.