DJ Lobo برنامه منحصر به فرد خود را می سازد،بنابراین شما می توانید به میکس های او دسترسی پیدا کنید.
DJ Lobo بسیار فعال است و دلیل اینکه ا شما تنها می توانید در یک زمان خاص در طول هفته به صورت زنده میکس های او را گوش دهید همین است.اما با این نرم افزار که باIOS و نیز اندروید سازگار است شما می توانید میکس های منحصر به فرد او را در هر زمانی از روز گوش دهید.
این نرم افزار کاملا رایگان است و دارای صدها میکس مختلف نیز می باشد.
DJ Lobo سعی می کند مطمئن شود که نرم افزار شمابه روز رسانی شده است و اینکه شما را برای اثر بعدی خود و به روزرسانی بعدی آماده می کند ونیز مطمئن می شود که شما به داغ ترین میکس ها دسترسی دارید.این نرم افزار به شما میکس های جدید را ارائه خواهد داد