Super Hero Maker 3D
بازی ابر قهرمان ساز پس از موفقیت های بسیار زیاد بعد از ساخت بازی ابر قهرمان ساز یک که توسط OffRoadArcade ارائه شده بود دوباره بازگشت.
اکنون شما می توانید ابر قهرمان خودتان را به صورت سه بعدی بسازید و به او قدرت های شگفت انگیزی بدهید و نیز کارهای بسیار زیاد دیگری را برای ساخت یک ابر قهرمان واقعی به صورت کاملا رایگان انجام دهید.ابر قهرمان مورد علاقه خود را در لباس دلخواه خود و نیز با ابزارها و مجموعه های قهرمانی مختلف بسازید.برای مبارزه با نیروهای دشمن آماده شوید.
بعد از هر پیروزی شما به قسمت های بیشتری از قطعات بدن قهرمانان و نیز قدرت های بیشتر دست خواهید یافت تا از این طریق بتوانید قدرت ابر قهرمان خود را افزایش دهید.
در ۵ ماموریت اول شما باید حمله کنید و پیروز شوید.به این صورت ابر قهرمان شما شکست ناپذیر خواهد شد.
چگونه بازی کنید:
ابر قهرمان خود را بسازید و از میان لباس ها و قطعات مختلف موجود برای قهرمان خود لباس و ..انتخاب کنید.
یک قدرت خاص را برای ابرقهرمان خود انتخاب کنید.
قهرمانان زیادی بسازید و از همه آنها در مبارزات خود استفاده کنید.
در ماموریت های مختلف شرکت کنید تا بتوانید به روز رسانی های بسیار عالی را فعال کنید.
شما قادر خواهید بود که بعد از هر ۱۰ سطح بازی محیط بازی را تغییر دهید