Crash of Cars
به بازی تصادف ماشین ها که یک بازی چند نفره است خوش آمدید .هدف در این بازی این است که قبل از اینکه نابود شوید به مدال های قهرمانی بیشتری دست یابید.
ماشین بازیکنان دیگر را نابود کنید و مدال های آنها را بدزدید و امتیاز بالایی را کسب کنید.

محتویات جدیدی برای این بازی به زودی ارائه می شود.
اگر شما طرفدار بازی های چند نفره و سرعتی هستید این بازی را دانلود کنید و از آن لذت ببرید.