call from scary zombie
از یک زامبی ترسناک تماس دریافت کنید.با کلیک بر روی دکمه تماس جعلی با دوستان خود شوخی کنید و آنها را سرگرم کنید.
این تماس از طرف زامبی یک نرم افزار شوخی بسیار سرگرم کننده است.
این نرم افزار شبیه به شبح که باعث می شود به لرزه بیفتید را دانلود کنید.
از ویژگی های این نرم افزار یک تماس تصویری غیر واقعی از پیش ضبط شده ازطرف یک زامبی ترسناک بسیار وحشتناک است.
چه آنکه به دنبال یک نرم افزار سرگرم کننده برای خود باشید و یا قصد داشته باشید که با دوستان خود شوخی کنید این نرم افزار قطعا برای شما مناسب است.این نرم افزار یک برنامه کامل برای شب هالوین شما است.
-قتل
-مرگ زامبی ها
-صورت های ترسناک
با استفاده از این نرم افزار یک تماس غیر واقعی از یک زامبی را به همراه شماره تلفن و نیز نمایش تصویر تماس گیرنده ،دریافت کنید.
شما می توانید نام و شماره تماس گیرنده را تغییر دهید.
با دوستان و همکاران و نیز فامیل خود شوخی کنید.
تماس تلفنی که دریافت می کنید دقیقا همان صدای زنگ گوشی شماست.
تصاویر زامبی های ترسناک را از گالری خود انتخاب کنید.
یک تماس غیر واقعی را برنامه ریزی کنیدو با دستگاه خود تماس بگیرید.
این برنامه تنها با هدف سرگرم کردن شما ارائه شده است و هرگز نمی تواند یک تماس واقعی باشد.