Insomnia 5
این دقیقا همان لحظه ای است که شما نمیتوانید بخوابید و بی خوابی به سراغ شما می آید.
در این شرایط ما به سالهای ۱۹۷۸ و دقیقا در وسط یکی از شهرهای قدیمی بر می گردیم.راهی پیدا کنید که از کابوس های شبانه فرار کنید و از جنون دوری کنید.
شما می توانید وارد خانه های شگفت انگیز و وحشتناک متروکه شوید.
شما می توانید برای پیشبرد داستان اشیا مختلفی را بسازید و نیز آنها را دستکاری کنید.
در این نسخه ما سیستم های جدید حرکتی و دوریبن های پویا را ارئه داده ایم.
شما می توانید از میان زبان های اسپانیایی،انگلیسی،روسیه یا پرتغالی وبا وارد شدن به فهرست زبان ها یکی را انتخاب کنید.
بازی را در هر لحظه ای ذخیره کنید.
با ورود به فهرست عملکرد نهایی شما میتوانید از میان حالت های نمایش عادی و یا نمایش به صورت با کیفیت یکی را انتخاب کنید .شما می توانید از بازار دارو بخرید،آگهی ها را تماشا کنید و نیز از فروشگاه خرید کنید.
نکته:
شما می توانید در هر زمانی بازی خود را ذخیره و بازیابی کنید.اگر شما تحت شرایط استرس دار هستید و دارویی برای بازیابی ندارید از ذخیره بازی اجتناب کنید.