Battle Skylands: Alliances
قلعه خود را بسازید و پایگاه دشمن را در یک نبرد در یک زمان واقعی تسخیر کنید.نیرو های خود را آموزش دهید و پایگاه های دفاعی قوی برای دفاع را بسازید.به دوستان خود در نبرد مقابل دشمن بپیوندید.
کنترل کامل مبارزه
نیرو های خود را در سربازخانه آموزش دهید و آنها را به میدان جنگ بفرستید و به گروه های ارتش خود فرمان دهید.استراتژی های خود را برای غارت صندوقچه ها و نیز تخریب قلعه های دشمن به کار تنظیم کنید.
منابع جزایر دشمن را بگیرید و آنها را به پایگاه های خود منتقل کنید.تولید منابع را به سطح حداکثر برسانید.
گیم پلی متحد
هدف های بلند مدت خود را برای اتحاد و نبرد در یک جنگ واقعی را با دوستان خود معین کنید.هدف خود را از میان دشمنان مختلف خود و نیز غارت جهان را بر روی نقشه مشخص کنید.
در جریان نبرد درخواست کمک کنید و منتظر ارتش شوید تا با شما متحد شوند.
معجزات و اسلحه ها و زره های جنگی
از شهروندان نیز برای وقوع اتفاقات به شکل معجزه کمک بگیرید.به نیرو های نظامی خود کمک کنید تا قلعه های دشمن را نابود کنید.
برای آسیب وارد کردن به بخش های مختلف دشمن می توانید آن را به آتش بکشید.نیروهای ارتش خود را به روز رسانی کنید و گروه های خود را قوی تر سازید
طرح پایگاه های نو آورانه
ماموریت هایی را به صورت انفرادی انجام دهید و روستاهای خود را تا جزیره بعدی گسترش دهید.شهر خود را به گونه ای سازماندهی کنید که تبیدل به یک پایگاه قوی دفاعی شود.
به منابع مختلف دشمن حمله کنید این منابع شامل:غذا،چوب،آهن و کریستال است.
یک مکان برای ذخیره سازی مخفیانه منابع بسازید. دیوارهایی برای دفاع از این منابع بسازید.
توجه:این نرم افزار دارای خرید درون برنامه ای است و نیاز به اتصال به اینترنت دارد.